کابینت نئوکلاسیک آقای صالحی

کابینت نئوکلاسیک آقای صالحی ، کابینت نئوکلاسیک

نوع کابینت : کابینت روکش وکیوم تاریخ پروژه : فروردین 1403
نوع صفحه : سنگ مصنوعی کوارتز محل اجرای پروژه : تهران
سبک کابینت : نئوکلاسیک بارسازی : –
نوع کمد دیواری : – متعلقات  : –
سبک کمد دیواری : – بارسازی سقف : –