آینه کاری

آینه کاری از قدیم در معماری ایران مرسوم بوده

خصوصاً در اماکن مذهبی و تاریخی بسیار کاربرد داشته است

امروزه این هنر با عنوان آینه دکوراتیو شناخته می شود

و در سبک و شکل های مختلف با توجه به موقعیت ودکور و سبک استفاده می شود

و یکی از بهترین ایده ها برای طراحی دکوراسیون است

و چهره کاملا مدرن و شکیل به فضا می بخشد از مزایای این آینه ها می توان به

بازتاب نور و ایجاد روشنایی در فضا، بزرگ جلوه دادن فضا، زیبایی چشمگیر فضا ،

مخفی کردن درب های انباری و کمد با نصب آینه و دیوارپوش های آینه ای اشاره کرد.