تاج پاخور و زیر چراغ

تاج پاخور و زیر چراغ در کابینت های کلاسیک معمولا استفاده می شوند .

تاج به زیبایی کار اضافه می کند ، مخصوصا در کابینت هایی که از سر ستون استفاده شده و تاج بر روی آن می چرخد .

تاج و پاخور و زیر چراغ بر روی قیمت پایه کابینت محاسبه شده و شامل اضافه هزینه نمی باشد .

مگر در مواردی که از تاج و پاخور حکاکی شده استفاده شود .

برای محاسبه قیمت کابینت ممبران کلیک کنید .