در ممبران

در ممبران ، نقش ها و حکاکی های انجام شده بر روی درب ها ی ممبران را ابزار در می نامند .

این طرح و نقش ها توسط دستگاه CNC  بر روی MDF  حکاکی می شوند .

و بعد از مراحل سمباده زنی ، بادگیری و چسپ پاشی ، روکش پی وی سی توسط دستگاه وکیوم روی آن کشیده می شود .

نقوشی که بر روی درب های ممبران CNC می شود دارای تنوع زیادی هستند .

تقریبا محدودیتی در طراحی این نقوش وجود ندارد .

فقط باید توجه کرد که این نقوش بسیار ریز نباشد که دستگاه وکیوم قادر باشد روکش را بین آنها مکش کند .

در غیر این صورت نقوش زیر روکش محو شده و سطح یک دستی به شما تحویل می دهد .

قیمت درب های ممبران با توجه به پر کار و کم کار بودن ابزار آن به سه دسته تک ابزار ، دو ابزار و چند ابزار تقسیم می شوند .

که درب های تک ابزار رایگان بوده و بر روی قیمت پایه محاسبه شده است .

اما درب های دو و چند ابزار شامل اضافه قیمت می باشند .

برای محاسبه قیمت کابینت ممبران کلیک کنید .