شومینه

شومینه

شومینه از دیرباز در خانه ها برای روشن کردن آتش و ایجاد گرما استفاده می شد .

امروزه شومینه ها بیشتر جنبه زینتی دارند .

در این بخش ویدئو شومینه آینه کاری شده توسط شرکت آگرین چوب را برای شما قرار داده ایم .