قیمت کابینت روکش چوب

قیمت کابینت روکش چوب

قیمت کابینت روکش چوب

قیمت کابینت روکش چوب بر مبنای متر طول و یک قیمت پایه محاسبه می گردد .

یک متر کابینت روکش چوب شامل یک متر کابینت زمینی و یک متر کابینت دیواری ارتفاع 70 تاج پاخور و زیر چراغ و صفحه رویه می باشد .

کلیه اجزاء کابینت که بر روی قیمت کابینت روکش چوب تاثیر گذار است

توضیح : ابعاد یونیت ها بر اساس اندازه های استاندارد داده شده است ، در صورتی که ابعاد سفارشی ساخته شوند شامل اضافه قیمت می باشند .

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب 4.000.000 تومان

برای محاسبه قیمت کابینت روکش چوب می بایست متراژ یا تعداد هر آیتم را در قیمت آن ضرب کنیم تا قیمت نهایی کابینت مشخص شود .

مشخصات ارتفاع (CM) عمق (CM) ضریب (%) قیمت (تومان)
کابینت زمینی 72 55 60 1380000
کابینت دیواری 70 30 40 920000
80 30 50 1150000
90 30 60 1380000
کابینت هود 90 30 60 1380000
90 40 90 2070000
143 40 120 2760000
کابینت کمدی 221 58 180 4140000
کابینت نیمه کمدی 143 30 80 1840000
143 58 120 2760000
کابینت جزیره 72 50 120 2760000
نما رنگی زمینی 86 57 15 345000
نما رنگی دیواری 70 – 90 32 10 230000
نما رنگی کمدی 235 60 40 920000
نما رنگی نیمه کمدی 143 32 – 60 25 575000
اختلاف قیمت در ویترینی 100000
اختلاف قیمت در لونه زنبوری یا حصیری 150000

برای آشنایی با نحوه محاسبه متراژ کابینت روکش چوب می توانید کلیک نمایید .

برای سهولت در محاسبه قیمت نهایی کابینت روکش چوب می توانید از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید .