قیمت کابینت روکش چوب

قیمت کابینت روکش چوب

قیمت کابینت روکش چوب

قیمت کابینت روکش چوب بر مبنای متر طول و یک قیمت پایه محاسبه می گردد .

یک متر کابینت روکش چوب شامل یک متر کابینت زمینی و یک متر کابینت دیواری ارتفاع 70 تاج پاخور و زیر چراغ و صفحه رویه می باشد .

کلیه اجزاء کابینت که بر روی قیمت کابینت روکش چوب تاثیر گذار است

توضیح : ابعاد یونیت ها بر اساس اندازه های استاندارد داده شده است ، در صورتی که ابعاد سفارشی ساخته شوند شامل اضافه قیمت می باشند .

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب بلوط 5.650.000 تومان

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب ملچ 5.700.000 تومان

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب راش 5.600.000 تومان

قیمت پایه یک متر کابینت روکش چوب گردو 5.950.000 تومان

برای محاسبه قیمت کابینت روکش چوب می بایست متراژ یا تعداد هر آیتم را در قیمت آن ضرب کنیم تا قیمت نهایی کابینت مشخص شود .

مشخصات ارتفاع (CM) عمق (CM) ضریب (%) قیمت (تومان)
کابینت زمینی 72 55 60 3,270,000
کابینت دیواری 70 30 40 2,180,000
80 30 50 2,725,000
90 30 60 3,270,000
کابینت هود 90 30 60 3,270,000
90 40 90 4,905,000
143 40 120 6,540,000
کابینت کمدی 221 58 180 9,810,000
کابینت نیمه کمدی 143 30 80 4,360,000
143 58 120 6,540,000
کابینت جزیره 72 50 120 6,540,000
نما رنگی زمینی 86 57 15 817,500
نما رنگی دیواری 70 32 10 545,000
90
نما رنگی کمدی 235 60 40 2,180,000
نما رنگی نیمه کمدی 143 32 25 1,362,500
60
اختلاف قیمت در ویترینی 200,000
اختلاف قیمت در لونه زنبوری یا حصیری 200,000

فرم مشاوره و بازدید رایگان

تماس با آگرین چوب

 

تماس با کارشناس آگرین چوب