قیمت کابینت کف تراش

قیمت کابینت زمینی کف تراش

یونیت های با ارتفاع ۷۲ سانتیمتر و عمق ۵۵ سانتیمتر می باشند که دارای ضریب ۶۰ درصد از قیمت کل هستند.

قیمت کابینت کف تراش

قیمت کابینت دیواری کف تراش

یونیت هایی با ارتفاع ۷۰ ،۸۰ ، ۹۰ و یا بیشتر و عمق ۳۰ سانت هستند که دارای ضرایب ۴۰ ،۵۰ و ۶۰ درصد از قیمت کل میباشند.

قیمت کابینت کف تراش

قیمت کابینت کمدی کف تراش

یونیت هایی دارای ارتفاع ۲۲۱ سانتی متر و عمق ۵۸ سانتی متر بوده و دارای ضریب ۱۸۰ قیمت پایه می باشد .

قیمت کابینت کف تراش

قیمت کابینت نیمه کمدی کف تراش

یونیت ها با ارتفاع 143 سانتیمتر و عمق 30 و 58 سانتی‌متر بوده و دارای ضرایب 80 و 120 درصد از قیمت کل می باشد .

قیمت کابینت کف تراش

قیمت کابینت جزیره کف تراش

ارتفاع ۷۲ سانتی متر و عمق ۵۰ سانتیمتر بوده و تفاوت آنها با کابینت های زمینی در این است که چهار طرف آن نمای رنگی دارد و دارای ضریب ۱۲۰ درصد از قیمت کل میباشد.

قیمت کابینت کف تراش

قیمت نمای رنگی کابینت کف تراش

نمای رنگی هم چهار حالت مختلف می تواند داشته باشند .
نمای زمینی که کناره های یونیت های زمینی که دید داشته باشند را می پوشانند و ضریب ۱۵ درصد از قیمت کل را دارند.
نمای دیواری کناره های یونیت های دیواری را می پوشانند و دارای ضریب ۱۰ درصد از قیمت کل هستند .
نمای نیمه کمدی کناره های یونیت های نیمه کمدی را پوشانده و دارای ضریب ۲۰ درصد از قیمت کل می باشد.
نمای کمدی کناره های یونیت های کمدی یا کنار یخچال را پوشانده و دارای ضریب ۴۰ درصد از قیمت کل می باشد.

قیمت کابینت کف تراش

قیمت تاج پاخور و زیر چراغ کابینت کف تراش

جزء متراژ کابینت ممبران بوده و هزینه ای برای مشتری ندارد مگر در مواردی که از تاج و پاخور های منبت کاری شده استفاده شود .

قیمت کابینت کف تراش

قیمت صفحه رویه کابینت کف تراش

صفحه HPL 32 میلی متر جزء متراژ کابینت بوده و فقط قسمت هایی که برای ماشین لباسشویی و ظرفشویی در نظر گرفته می شود با توجه به اینکه کابینت نداشته ، فقط قیمت صفحه رویه آن محاسبه می گرد که شامل هر عدد 150 هزار تومان می باشد .

در صورت استفاده از صفحه های دیگر نظیر کورین ، کوارتز و یا سنگ طبیعی از هزینه صفحه استاندارد کسر و هزینه صفحه جدید محاسبه می گردد .

قیمت کابینت کف تراش

لیست قیمت کابینت کف تراش

نوع کابینت قیمت پایه
کف تراش روکش وکیوم 4.850.000
کف تراش رنگ پلی استر 5.600.000
کف تراش رنگ پلی یورتان 6.200.000
جدول ضرایب کابینت کف تراش به تفکیک
مشخصات ارتفاع (CM) عمق (CM) ضریب (%) قیمت (تومان)
کابینت زمینی 73 55 60 2,910,000
کابینت دیواری 70 30 40 1,940,000
80 30 50 2,425,000
90 30 60 2,910,000
کابینت کمدی 206 58 180 8,730,000
226 58 200 9,700,000
206 30 120 5,820,000
226 30 140 6,790,000
کابینت نیمه کمدی 130 58 120 5,820,000
150 58 140 6,790,000
130 30 80 3,880,000
150 30 100 4,850,000
کابینت کانتر یا  جزیره 73 کمتر از 60 90 4,365,000
73 61 تا 90 120 5,820,000
73 91 تا 120 150 7,275,000
نما رنگی 1 متر مربع 35 1,697,500
اختلاف قیمت درب ویترینی 150,000
اختلاف قیمت در لونه زنبوری یا حصیری 200,000
هر کشوی اضافی 200,000
مشخصات ارتفاع (CM) عمق (CM) ضریب (%) قیمت (تومان)
کابینت زمینی 73 55 60 3,360,000
کابینت دیواری 70 30 40 2,240,000
80 30 50 2,800,000
90 30 60 3,360,000
کابینت کمدی 206 58 180 10,080,000
226 58 200 11,200,000
206 30 120 6,720,000
226 30 140 7,840,000
کابینت نیمه کمدی 130 58 120 6,720,000
150 58 140 7,840,000
130 30 80 4,480,000
150 30 100 5,600,000
کابینت کانتر یا  جزیره 73 کمتر از 60 90 5,040,000
73 61 تا 90 120 6,720,000
73 91 تا 120 150 8,400,000
نما رنگی 1 متر مربع 35 1,960,000
اختلاف قیمت درب ویترینی 150,000
اختلاف قیمت در لونه زنبوری یا حصیری 200,000
هر کشوی اضافی 200,000
مشخصات ارتفاع (CM) عمق (CM) ضریب (%) قیمت (تومان)
کابینت زمینی 73 55 60 3,720,000
کابینت دیواری 70 30 40 2,480,000
80 30 50 3,100,000
90 30 60 3,720,000
کابینت کمدی 206 58 180 11,160,000
226 58 200 12,400,000
206 30 120 7,440,000
226 30 140 8,680,000
کابینت نیمه کمدی 130 58 120 7,440,000
150 58 140 8,680,000
130 30 80 4,960,000
150 30 100 6,200,000
کابینت کانتر یا  جزیره 73 کمتر از 60 90 5,580,000
73 61 تا 90 120 7,440,000
73 91 تا 120 150 9,300,000
نما رنگی 1 متر مربع 35 2,170,000
اختلاف قیمت درب ویترینی 150,000
اختلاف قیمت در لونه زنبوری یا حصیری 200,000
هر کشوی اضافی 200,000

برای محاسبه قیمت کابینت کف تراش می بایست متراژ یا تعداد هر آیتم را در قیمت آن ضرب کنیم تا قیمت نهایی کابینت مشخص شود .

برای آشنایی با نحوه محاسبه متراژ کابینت کف تراش می توانید کلیک نمایید .

برای سهولت در محاسبه قیمت نهایی کابینت مف تراش می توانید از محاسبه گر آنلاین استفاده نمایید .