ممبران آقای سودایی
آگوست 13, 2020
کف تراش آقای پیشدادی
کف تراش آقای پیشدادی
آگوست 9, 2020

کف تراش آقای شفیعی

کف تراش آقای شفیعی ، کابینت پست مدرن

 

نوع کابینت : کف تراشتاریخ پروژه : تیر  99
نوع صفحه : HPL رنگ چوبمحل اجرای پروژه : سعادت آباد
سبک کابینت : پست مدرنبارسازی :
نوع کمد دیواری :متعلقات کمد دیواری :
سبک کمد دیواری :بارسازی سقف :